cc
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Số: 263 /BC- CCB07/06/2024BÁO CÁO Sơ kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 Cụm số 8
2Số: 264 /BC-CCB07/06/2024BÁO CÁO TÓM TẮT Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 Cụm số 8
3Số: 265 /BC- CCB07/06/2024BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT Quý II và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
4Số: 262 /BC-CCB06/06/2024BÁO CÁO Tình hình dư luận xã hội quý II năm 2024
5Số: 259 /BC-CCB03/06/2024BÁO CÁO Sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024
6Số: 258 /BC-CCB31/05/2024BÁO CÁO NHANH Kết quả Đại hội cấp cơ sở
7Số: 255/BC- CCB29/05/2024BÁO CÁO Kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024
8Số: 477 /CV-CCB24/05/2024V/v tổng hợp báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân Quý II/2024.
9Số: 478 /CV-CCB24/05/2024V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh
10Số: 479 /CV-CCB24/05/2024V/v triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
11Số: 115 /BC-CCB23/05/2024Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12Số: 475 /CV- CCB17/05/2024V/v triển khai nghiên cứu tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
13Số: 135/KH-CCB16/05/2024KẾ HOẠCH Thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
14Số: 146/QĐ-CCB14/05/2024QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng trong Hội Cựu chiến binh tỉnh (sửa đổi, bổ sung) năm 2024
15Số: 147/QĐ - TĐKT14/05/2024QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chấm điểm thi đua năm 2024 trong Hội Cựu Chiến binh tỉnh
16Số 461/CV-CCB26/04/2024V/v Triển khai thực hiện kế hoạch số 2765/KH-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh.
17Số: 460/CV- CCB22/04/2024V/v phát huy vai trò của hội viên CCB trong thực hiện quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
18Số 964 -CV/BTGTU22/04/2024Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2024)
19Số: 457 /CV-CCB15/04/2024V/v Triệu tập tập huấn lực lượng nòng cốt năm 2024.
20Số: 458 /CV-CCB15/04/2024V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 404-KH/TU ngày 15/4/2024 về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TU.
21Số: 39 /HD-CCB05/04/2024HƯỚNG DẪN Phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải; giảm thiểu rác thải nhựa trong Hội CCB tỉnh
22Số 133/KH-CCB05/04/2024Kế hoạch tập huấn công tác hội CCB năm 2024 và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
23Số 130/KH-CCB04/04/2024Kế hoạch tập huấn LLNC Hội CCB tỉnh năm 2024
24Số: 228 /BC- CCB29/03/2024BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của
Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2024
25Số: 441/CV- CCB29/03/2024V/v lựa chọn cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2019-2024.
26Số: 38 /HD-CCB28/03/2024HƯỚNG DẪN Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”
27Số:124/KHPH-CCB-ĐPTTH-BQN27/03/2024KẾ HOẠCH Phối hợp hoạt động tuyên truyền trên kênh Đài phát thanh truyền hình và Báo Quảng Nam
28Số: 12 /CTHĐ- CCB20/03/2024CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới
29Số 423 /CV-CCB18/03/2024V/v tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
30Số: 37 /HD-CCB15/03/2024HƯỚNG DẪN Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024
31Số: 121 /KH-CCB15/03/2024KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong Hội Cựu chiến binh các cấp năm 2024
32Số: 122 /KH-CCB15/03/2024KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
33Số: 120 /KH- CCB13/03/2024KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024
34Số: 431/CV- CCB13/03/2024V/v phát huy vai trò của hội viên CCB và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
35Số: 35 /HD-CCB13/03/2024HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024
3608 /QC- BCHQS-CCB11/03/2024QUY CHẾ Phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng
37Số 56/QĐ-CCB08/03/2024Quyết định ban hành kèm theo Quy chế TĐKT Công tác TĐKT Hội CCB VN
38Số 07/HD-CCB08/03/2024Hướng dẫn khen thưởng Đại hội (Tổng kết) phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024
39Số: 117/KH-CCB01/03/2024KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2024
40Số: 26/BATGT-CCB29/02/2024CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Quảng Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2024 - 2028
41Số 34/HD-CCB26/02/2024HƯỚNG DẪN Tổng kết thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024
42Số: 208 /BC- CCB23/02/2024Số: 208 /BC- CCB Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
43Số: 115 /KH - CCB23/02/2024KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác năm 2024
44Số: 115 /KH - CCB23/02/2024KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác năm 2024
45Số: 208 /BC- CCB23/02/2024BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
46Số: 204 /BC-CCB19/02/2024BÁO CÁO Công tác Tuyên giáo Quý 1/2024
47Số 18/CCB-TG19/02/2024Thông báo kết quả sưu tầm những bài hát về CCB
48Số: 111 /KH-CCB15/02/2024KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 - 2025
49Số: 111 /KH-CCB15/02/2024KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 - 2025
50Số 398/CV-CCB02/02/2024Công văn tăng cường chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây