cc

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Số: 140/KH-CCB10/07/2024Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2024
2Số: 08 /NX-CCB04/07/2024Nhận xét phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 cụm 9 huyện miền núi. (số liệu tính đến ngày 31/5/2024)
3Số: 07 /NX-CCB23/06/2024Nhận xét Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng (số liệu tính đến ngày 31/5/2024)
4Số: 280 /BC-CCB09/07/2024Báo cáo Công tác tư tưởng 6 tháng đầu năm 2024 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
5Số: 99/BCPH25/06/2024Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với UBND tỉnh (2018 - 2023)
6Số: 100 /QC-UBND-HCCB25/06/2024QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2024 - 2029
7Số: 500/CV-CCB27/06/2024V/v báo cáo tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận khéo, giai đoạn 2009-2024.
8Số: 274 /BC-CCB27/06/2024Báo cáo Kết quả công tác Dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9Số: 273/BC-CCB27/06/2024Báo cáo nhanh Kết quả Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024
10Số: 272 /BC- CCB26/06/2024Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Khối mặt trận đoàn thể
11Số 270 /BC - CCB26/06/2024Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa Hội CCB tỉnh với Bộ CHQS tỉnh 6 tháng đầu năm 2024
12Số: 42 /HD-CCB26/06/2024Hướng dẫn phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024
13Số: 07 /NX-CCB23/06/2024Nhận xét Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng
14Số: 497/CV-CCB19/06/2024V/v tuyên truyền nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng
15Số: 496 /CV-CCB18/06/2024V/v thực hiện công tác phòng, ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”
16Số: 495 /CV- CCB18/06/2024V/v chuẩn bị báo cáo tham luận tập thể và cá nhân tại Hội nghị điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2019-2024.
17Số: 265 /BC- CCB06/06/2024BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT Quý II và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
18Số: 264 /BC-CCB06/06/2024BÁO CÁO TÓM TẮT Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 Cụm số 8
19Số: 263 /BC- CCB06/06/2024BÁO CÁO Sơ kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024 Cụm số 8
20Số: 262 /BC-CCB05/06/2024BÁO CÁO Tình hình dư luận xã hội quý II năm 2024
21Số: 259 /BC-CCB02/06/2024BÁO CÁO Sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm 2024
22Số: 258 /BC-CCB30/05/2024BÁO CÁO NHANH Kết quả Đại hội cấp cơ sở
23Số: 255/BC- CCB28/05/2024BÁO CÁO Kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024
24Số: 479 /CV-CCB23/05/2024V/v triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
25Số: 478 /CV-CCB23/05/2024V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh
26Số: 477 /CV-CCB23/05/2024V/v tổng hợp báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân Quý II/2024.
27Số: 115 /BC-CCB22/05/2024Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
28Số: 475 /CV- CCB16/05/2024V/v triển khai nghiên cứu tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
29Số: 135/KH-CCB15/05/2024KẾ HOẠCH Thực hiện kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
30Số: 55/QĐ-CCB22/05/2023QUYẾT ĐỊNH Lập nhóm ứng dụng Zalo và ban hành quy chế quản lý, sử dụng của nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc
31Số: 147/QĐ - TĐKT13/05/2024QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chấm điểm thi đua năm 2024 trong Hội Cựu Chiến binh tỉnh
32Số: 146/QĐ-CCB13/05/2024QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng trong Hội Cựu chiến binh tỉnh (sửa đổi, bổ sung) năm 2024
33Số 461/CV-CCB25/04/2024V/v Triển khai thực hiện kế hoạch số 2765/KH-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh.
34Số 964 -CV/BTGTU21/04/2024Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2024)
35Số: 460/CV- CCB21/04/2024V/v phát huy vai trò của hội viên CCB trong thực hiện quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
36Số: 458 /CV-CCB14/04/2024V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 404-KH/TU ngày 15/4/2024 về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TU.
37Số: 457 /CV-CCB14/04/2024V/v Triệu tập tập huấn lực lượng nòng cốt năm 2024.
38Số:124/KHPH-CCB-ĐPTTH-BQN26/03/2024KẾ HOẠCH Phối hợp hoạt động tuyên truyền trên kênh Đài phát thanh truyền hình và Báo Quảng Nam
39Số 130/KH-CCB03/04/2024Kế hoạch tập huấn LLNC Hội CCB tỉnh năm 2024
40Số 133/KH-CCB04/04/2024Kế hoạch tập huấn công tác hội CCB năm 2024 và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện KL số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
41Số: 39 /HD-CCB04/04/2024HƯỚNG DẪN Phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải; giảm thiểu rác thải nhựa trong Hội CCB tỉnh
42Số: 441/CV- CCB28/03/2024CV. V/v lựa chọn cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ giai đoạn 2019-2024.
43Số: 208 /BC- CCB22/02/2024BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
44Số: 228 /BC- CCB28/03/2024BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2024
45Số: 38 /HD-CCB27/03/2024HƯỚNG DẪN Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”
46Số 07/HD-CCB07/03/2024Hướng dẫn khen thưởng Đại hội (Tổng kết) phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019-2024
47Số 56/QĐ-CCB07/03/2024Quyết định ban hành kèm theo Quy chế TĐKT Công tác TĐKT Hội CCB VN
48Số: 12 /CTHĐ- CCB19/03/2024CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới
49Số: 122 /KH-CCB14/03/2024KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
50Số: 121 /KH-CCB14/03/2024KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong Hội Cựu chiến binh các cấp năm 2024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây