cc

PHÁT HUY BẢN CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, XÂY DỰNG HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VỮNG MẠNH.

Thứ tư - 08/03/2023 09:24
Hội CCB huyện Nam Giang luôn chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân

Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi, tình hình quốc tế, trong nước và địa phương có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cán bộ, hội viên và Nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, trực tiếp là huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ địa phương; toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Hội và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hội CCB huyện đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả; tuyệt đại đa số CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đảng, hợp pháp của CCB, CQN; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới.

Những kết quả đạt được trong năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp uỷ và của Hội các cấp; tiếp tục khẳng định Hội CCB huyện là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Văn Trí – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá cao về những kết quả Hội CCB huyện đạt được, góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân.

 Thời gian đến, các cấp hội trong huyện luôn phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội CCB Việt Nam. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, giữ vững QP- AN. Tích cực tham gia vào các chương trình, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành ở địa phương. Trong đó tập trung thực hiện và đột phá mạnh vào các khâu chủ yếu sau:

 

Đồng chí: Bùi Văn Trí  Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo

 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2023

             Một là: Tập hợp, vận động các thế hệ CCB, CQN đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách; tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và hành động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ đặt lên quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng.

             Hai là: Quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội CCB các cấp; Đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các ngành và của Hội CCB. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện kết luận số: 01- KL/TW của BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính trị. Phấn đấu 98% cán bộ, hội viên là đảng viên; 80% hội viên quần chúng tham gia học tập; không có cán bộ, hội viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; không có hội viên tham gia ký đơn khiếu kiện tập thể; tụ tập khiếu kiện đông người.

             Ba là: Xây dựng đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh có năng lực và trí tuệ, đủ sức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc và phương pháp hoạt động; nói đi đôi với làm, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội; phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên giao; 100% Hội CCB cấp xã, 90% Chi hội thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98% cán bộ hội, 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% hội viên gương mẫu và gia đình CCB, CQN đạt “gia đình văn hóa” .

             Bốn là: Tham gia thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên trong phạm vi cho phép để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; tích cực tham gia làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, công tác “Dân vận khéo” , các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB, CQN và nhân dân. Phấn đấu ít nhất 05 hội viên được kết nạp vào Đảng; 100% cán bộ Hội CCB cấp xã là đảng viên; nâng tỷ lệ 56% là Chi hội trưởng, 51% Chi hội phó là đảng viên; giảm 17 hộ hội viên nghèo, 05% hộ cận nghèo và xóa 07 nhà tạm.

             Năm là: Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo chương trình đã ký kết, trọng tâm là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và giữ vững QP - AN; các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức hoạt động giao lưu giữa Hội CCB huyện Nam Giang và Hiệp hội CCB huyện Đắc Chưng - tỉnh Xê Công nước bạn Lào như đã ký kết, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu Nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào anh em.

          Với ý chí và quyết tâm cao của BCH, BTV, cán bộ, hội viên CCB huyện Nam Giang. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Thường trực, các Ban Hội CCB tỉnh Quảng Nam; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, Ban, ngành, Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng ủy, UBND 12 xã, thị trấn và sự nổ lực, đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, hội viên; tin tưởng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Cựu chiến binh sẽ có bước chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn./.                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây