cc

Hội cựu chiến binh tỉnh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 29/05/2023 09:31
Theo Điều 11, Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 trong 8 nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ trên, những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục, tuyên truyền, giúp hội viên hiểu biết sâu sắc và nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, mỗi cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh hiểu rõ nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động cả trong và ngoài nước câu kết, liên tục chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều chiêu bài và những luận điệu khác nhau thì việc chăm lo, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên CCB càng trở nên quan trọng. Hiểu biết sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ là cơ sở để cán bộ, hội viên CCB nhận diện kịp thời, “tỉnh táo”, “tự tạo ra miễn dịch” cho mình trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, từ đó tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm qua, một trong những giải pháp giúp nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên CCB đó là các cấp hội thường xuyên quan tâm xây dựng lượng nòng cốt, cốt cán trong Hội Cựu chiến binh. Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua, trong giai đoạn 2017 - 2022, Hội CCB các cấp đã xây dựng trên 1.800 hội viên là lực lượng nòng cốt; 2.305 đồng chí tham gia cấp ủy đảng, đại biểu HĐND, Ban nhân dân thôn, khối phố, mặt trận, đoàn thể các cấp. Song hành với đó, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm đã có trên 98% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện những nội dung, việc làm thiết thực; nhiều tấm gương tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền các địa phương biểu dương, khen thưởng. Kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp hội, hội viên luôn gương mẫu chấp hành, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy đảng và trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá, không để kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ, mất đoàn kết. Các cấp hội phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia giải quyết một số vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn; phát hiện kịp thời và chủ động ngăn chặn những quan điểm sai trái, quan điểm thù địch tác động tới CCB và Nhân dân trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh xác định một số nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, quan điểm thù địch, đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đến cán bộ, hội viên CCB; các cấp hội quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, từ đó tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 35 các cấp giải quyết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là nâng cao nhận thức cho hội viên về những nội dung cơ bản, to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền làm cho hội viên CCB và Nhân dân hiểu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng những chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của hội viên…

Tác giả bài viết: Bùi văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây