cc

Giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Đức

Thứ hai - 06/05/2024 14:07
Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Trên cơ sở đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội, góp phần tích cực vào việc cũng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; vận động, tập hợp, thu hút đông đảo CCB, CQN vào Hội.

        Trong những năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB huyện luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội cơ sở rà soát, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác. Thông qua đó, Ban Chấp hành Hội cơ sở và các Chi hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Hội; nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của Hội luôn được đổi mới.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn Ban Chấp hành Hội từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành địa phương chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giáo dục, động viên các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm chính trị cho cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào việc giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở.

Phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu, được hội viên hưởng ứng tích cực; phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “CCB gương mẫu, hiến kế, góp công, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xoá nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam”….được thực hiện tốt.

Các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức Chương trình phối hợp hoạt động về “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng” nhằm cổ vũ, động viên phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong nội dung hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

-Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số Chi hộicòn hạn chế.

- Nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, sơ sài, hình thức; phương pháp điều hành chưa tốt; thông tin tuyên truyền cho hội viên có lúc chưa kịp thời.

- Công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ có lúc thiếu chủ động đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác CCB; việc phát hiện và nhân rộng điển hình còn hạn chế.

- Phong trào thi đua chưa được phát huy mạnh mẽ;nhất là việc thực hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phát triển kinh tế trong hội viên CCB chưa được lan toả sâu rộng.

*Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội CCB trong thời gia tới:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với công tác CCB về vai trò tầm quan trọng của công tác Hội CCB và CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương cho CCB, CQN; chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCB, CQN. Nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của chính quyền các cấp, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác CCB.

Hai là, Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, hội viên CCB; gắn với chương trình, hành động của các cấp hội và kế hoạch phấn đấu của hội viên trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, hội viên CCB “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” để cán bộ, hội viên làm theo.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2023, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Chương trình xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; động viên, khuyến khích hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Bốn là, Hội CCB các cấp cần tập trung cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm là,đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp, hội viên CCB cần nổ lực, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội CCB, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm, phương pháp công tác vận động quần chúng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Sáu là, Coi trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội theo quy định; làm tốt công tác phát triển hội viên mới.

Bảy là, Coi trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCBhội viên CCB, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hội viên CCB. Tích cực tham giacông tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, các phong trào, các cuộc vận động của Hội và địa phương phát động.

Tác giả bài viết: Lê Song - Hội CCB huyện Hiệp Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây