cc

Nhìn lại 20 năm thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Thứ hai - 25/09/2023 13:57
Hội CCB thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện NQ 09-NQ/TW ngày 08 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Hội nghị khẳng định Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) xác định những quan điểm chỉ đạo đối với công tác CCBlà những vấn đề hết sức cơ bản, có tính nguyên tắc, định hướng cho quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

Từ nhận thức trên, sau khi có Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bi thư; Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Tam Kỳ qua các nhiệm kỳ  đã kịp thời làm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Trung ương nghiêm túc và đầy đủ. Đồng thời định kỳ 5 năm, 10 năm, 15 năm đã tham mưu tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. Qua đó đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở về công tác CCB. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng địa phương đối với công tác CCB được tăng cường, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội và công tác CCB trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là trong việc cũng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp mỗi khi đến kỳ Đại hội và khi có biến động về nhân sự đảm bảo đúng qui định của Đảng và của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Nhìn chung, qua công tác triển khai, quán triệt các văn bản nêu trên đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong công táctổ chức và hoạt động của CCB trong tình hình mới, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Kể từ sau khi cóNghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở xã phường đã có sự quan tâm đúng mức đến công tác CCB. Ngoài việc đảm bảo kinh phí hoạt động hàng năm cho các tổ chức Hội còn luôn quan tâm hỗ trợ kinh phí bổ sung cho các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của Hội CCB như mua sắm quân phục, máy vi tính, Đại hội nhiệm kỳ... Ngoài ra, UBND thành phố còn thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh theo qui định của Nhà nước đạt được nhiều kết quả, đến nay cơ bản không còn tồn đọng.

Công tác phối hợp giữa Hội CCB với các ngành, đoàn thể được thực hiện khá đồng bộ, qua đó đã góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp của từng tổ chức trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng ở cơ sở góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh hàng năm.

Đối với Hội CCB thành phố, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, đời sống hội viên CCB từng bước cải thiện, đến nay không còn hộ gia đình hội viên CCB nghèo và cận nghèo. Song song với các hoạt động trên, công tác xây dựng Hội đã được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức, tổ chức Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố hoạt động có hiệu quả; chất lượng sinh hoạt Hội được nâng lên, có nhiều biện pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ từng bước có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp giáo dục. Công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, 20 năm qua đã kết nạp được hơn 900 hội viên mới. Đáng ghi nhận là việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN được các cấp Hội chú trọng, tuyệt đại đa số hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, không có hội viên CCB nói và làm trái với quan điểm đường lối của Đảng; 100% cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các qui định của Đảng, của Nhà nước trong sử dụng thông tin trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần được tập trung khắc phục đó là: Vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy của Hội ở một số nơi còn hạn chế, chưa chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp với chính quyền,y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện công tác Hội hiệu quả chưa cao; phong trào của Hội CCB có mặt chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; Năng lực, trách nhiệm của 1 số ít cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế, có hội viên CCB còn bảo thủ, làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác CCB những năm qua, Hội CCB các cấp phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa các lực lượng để tạo nên sức mạnh tổng hợp ở các cấp một cách thường xuyên và liên tục để không ngừng nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội CCB trong giai đoạn Cách mạng mới; đồng thờiphải chủ động, nhạy bén, làm tốt chức năng tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện; các cấp hội phải đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm phát huy vai trò, vị trí của tổ chức hội CCB các cấp. 

Thời gian tới, trước những yêu cầu mới của tình hình cách mạng cũng như yêu cầu của công tác CCB, phát huy những kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện NQ 09-NQ/TW, các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, xây dựng Hội CCB thành phố Tam Kỳ thực sự vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Ngô Trọng Khánh Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Tam Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây