cc

Nhìn lại phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 của Hội CCB huyện Núi Thành

Thứ hai - 08/07/2024 10:50
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; Trong những năm qua Hội CCB huyện Núi Thành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng, gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đem lại nhiều kết quả thiết thực.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết thi đua giai đoạn 2019   2024
Quang cảnh Hội nghị tổng kết thi đua giai đoạn 2019 2024

Hằng năm tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội. Thông qua học tập đã góp phần làm cho cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ về chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của cấp ủy địa phương; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị; tích cực phối hợp với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW. Riêng Hội CCB Huyện chủ trì giám sát 08 cuộc, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị được 62 lần. Hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghĩa vụ công dân, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước; vận động hội viên CCB luôn gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các dự án lớn như: giải phóng mặt bằng dự án đường Võ Chí Công, khu công nghiệp Thaco Chu Lai, khu xử lý rác thải thôn Hoà Đông xã Tam Nghĩa, đường Quang Trung, tại thị trấn Núi Thành. Với trách nhiệm chính trị nhiều hội viên CCB tuy đã nghỉ hưu, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở địa phương, toàn Hội có 166 hội viên tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến thôn, khối phố. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp hội luôn quan tâm công tác phát triển hội viên, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò gương mẫu trong hội viên. Hội đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” và thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam là “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã kết nạp được 238/186 hội viên, đạt 127,9% chỉ tiêu giao, đến nay tổng số hội viên 2.968 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên đúng theo kế hoạch, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả được các cấp hội xây dựng và nhân rộng; tiêu biểu như mô hình “Chi hội 5 không” ở 103 chi hội CCB thôn, khối phố; mô hình “Chống rác thải nhựa trên biển” triển khai ở 5 xã ven biển. Đến nay 17 Hội CCB xã, thị trấn đều có mô hình “dân vận khéo” trong chi hội như: mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn; mô hình tuyến đường hoa, tuyến đường cờ. Đầu năm 2024 Hội CCB xã Tam Giang xây dựng mô hình “Tổ CCB tự quản bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường” bước đầu đem lại kết quả.

Bên cạnh đó, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh được chú trọng. Các cấp Hội thường xuyên duy trì và thực hiện tốt việc huy động vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay toàn Hội đạt hơn 6 tỷ đồng, bình quân đạt 2 triệu đồng/hội viên, tăng 5,5% so với năm 2019. Việc quản lý vốn vay Ngân hàng CSXH thực hiện khá tốt, đến nay tổng dư nợ là 104.086.000,000đ, tăng 85% so với năm 2019. Từ nguồn quỹ nội bộ và nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH đã giải quyết cho hơn 1.095 lao động CCB và con em CCB, CQN, góp phần ổn định đời sống cho hội viên, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá, giàu.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện xây dựng 04 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB với kinh phí là 210 triệu đồng. Ngoài ra hàng năm vào dịp lễ, Tết các cấp Hội hưởng ứng phong trào ủng hộ “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào Tết vì người nghèo (Tết nhân ái) và ủng hộ nạn nhân chất độc Da cam, thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, cán bộ, hội viên gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo tổng số 2.236 suất quà, trị giá 1.09.350.000 đồng. Trong đại dịch Covid 19 toàn Hội vận động 25 triệu đồng, thăm tặng quà cho các Tổ chốt và bộ phận cách ly phòng, chống dịch của huyện, cử 125 lượt cán bộ, hội viên tham gia các điểm chốt, vận động 3,5 tấn lương thực, thực phẩm hổ trợ hội viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong đại dịch; được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá giá cao.

Ngoài ra, hằng năm Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tăng cường giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên, lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được nhiều kết quả. Thông qua các đợt hành trình về thăm các “Địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, có hơn 2.348 lượt đoàn viên, thanh niên và hội viên CCB tham gia, để lại hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ hôm nay.

Hành trình giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên 

Thời gian đến,mỗicán bộ, hội viên luôn thể hiện sự vững vàng về tư tưởng, chính trị; tiếp tục nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu, thật sự là lực lượng nòng cốt, tích cực đi đầu trong đấu tranh chống lại các tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái, nhằm góp phần vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ANCT - TTATXH địa phương. Hội cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đủ sức đảm đương yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng cấp Hội phải nắm vững đặc điểm tình hình, đề ra những giải pháp phù hợp, bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB cấp trên, các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ địa phương để cụ thể hoá, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Các cấp hội cần chủ động hơn trong phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tính hiệu quả trong các phong trào, hoạt động của từng tổ chức cơ sở Hội, tạo ra sự kết nối với các ngành, các lực lượng để hỗ trợ cho hoạt động công tác Hội.

Thường xuyên duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, mô hình Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo. Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành liên quan. Chủ động đề xuất, đăng ký đảm nhận phần việc của Hội. Mỗi cán bộ, hội viên Cựu chiến binh cần phải gương mẫu biến những quyết tâm, nghị lựccủa người lính “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa thành những hành động thiết thực trong công tác xây dựng phát triển quê hương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ngày nay./.

Tác giả bài viết: Trương Xuân Thứ - Hội CCB huyện Núi Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây