cc

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 15/05/2023 14:00
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

        Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, sát đối tượng, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Trung ương Hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa, bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, hội viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, xác định nội dung cụ thể thực hiện chuyên đề hàng năm trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm của các cấp hội để triển khai thực hiện. 

          Việc thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai các kế hoạch Tỉnh ủy, của Trung ương Hội, các chuyên đề đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi bộ và các cấp hội; là một trong những nội dung đánh giá trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và các cấp hội; là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, các cấp hội, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên hằng năm. Qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện tự phê bình và phê bình; chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên, hội viên chủ động, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, gia đình về các nội dung chuyên đề hàng năm; vận động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết; chú trọng thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả tích cực. Qua đó, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; từng cán bộ, đảng viên, hội viên đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo Bác với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tạo được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; dân chủ cơ sở cũng như dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được phát huy. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp hội suy tôn, khen thưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

       Trong thời gian đến, các cấp hội trong Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung:

            - Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương Hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề hằng năm giai đoạn 2021 - 2025. Không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; từ đó, mỗi cấp hội và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên quyết tâm thực hiện với tinh thần nghiêm túc, tự giác, có trách nhiệm cao.

           - Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, lâu dài của từng tổ chức Hội, cán bộ, đảng viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, gắn với học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, quá trình lao động, công tác, học tập, phục vụ nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên, hội viên cần thường xuyên tự soi rọi bản thân mình để tự giác điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm và từng bước hoàn thiện mình hơn, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo lời Bác vào cộng đồng dân cư, quần chúng nhân dân.

           - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên tập trung học tập, rèn luyện và làm theo phong cách của Bác trong mỗi công việc nhỏ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

           Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hơn 37 năm đổi mới, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới./.

Tác giả bài viết: Bùi văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây