cc

Hội CCB huyện Nam Trà My chú trọng xây dựng các cấp Hội vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ hai - 29/01/2024 09:33
Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nam Trà My đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận đánh giá cao.
Toàn cảnh Đại hội Hội CCB, nhiệm kỳ 2022   2027
Toàn cảnh Đại hội Hội CCB, nhiệm kỳ 2022 2027

Trong quá trình xây dựng và phát triển,  các cấp hội trong huyện tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Quán triệt thực hiện các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp; toàn hội có 231 đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp (cấp huyện 15đ/c, cấp xã 50 đ/c, cấp thôn 166đ/c); có 140 đồng chí được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp (cấp huyện 10đ/c hội viên khối 487, cấp xã 130đ/c). Tham gia tích cực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với những kiến nghị, đề xuất thẳng thắn, có trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp hội từ huyện tới cơ sở đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; xác định chuẩn mực đạo đức chung: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm”; thực hiện phương châm chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” đã có nhiều mô hình học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như mô hình “Chi hội 6 không” (không vi phạm pháp luật, không ma tuý, không mại dâm, không có con cháu bỏ học, không vi phạm pháp luật giao thông, không sinh con thứ 3); mô hình “CCB tự quản về tuyến đường giao thông”; mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; “Chi Hội CCB bảo vệ an ninh trật tự”...; qua đó giúp tổ chức Hội phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dânCCB, tạo thành khối đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương và của Hội, tiếp tục khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện.
 

Với trí tuệ, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” và phương pháp, hình thức phù hợp, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên. Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực xóa nhà tạm, nhà dột nát… Hội đã huy động nhiều hình thức vay vốn, đầu tư, hỗ trợ khác nhau để giảm nghèo, phát triển kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, góp phần ổn định cuộc sống; đã có những mô hình điển hình làm kinh tế hiệu quả ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, hộ gia đình do Cựu chiến binh làm chủ như: đầu tư trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu của Hội CCB các xã Trà Dơn, Trà Tập, Trà Cang, Trà Nam, Trà Linh; nuôi Bò sinh sản có chuồng trại và khu chăn nuôi tập trung của Hội CCB xã Trà Vinh, Trà Nam, Trà Tập; phát triển kinh tế “Vườn, ao, chuồng và rừng” của Hội CCB xã Trà Vinh; phát triển cây dược liệu, quế Trà My của Hội CCB xã Trà Nam, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Mai; nuôi Dê sinh sản có chuồng trại và khu chăn nuôi tập trung của Hội CCB xã Trà Nam; phát triển sản phẩm Ocop từ các loại cây dược liệu của Hội CCB xã Trà Mai, Trà Cang… đến nay, toàn huyện có hơn 11 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả với hơn 5 trang trại, 50 gia trại, 15 hộ kinh doanh dịch vụ do Cựu chiến binh làm chủ với tổng số vốn trên 100 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt gần 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 400 lao độngđịa phương. Qua phong trào, đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo trong lao động, sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, xây dựng mô hình dân vận khéo “Đoạn đường CCB tự quản xanh, sạch, đẹp, anh toàn, mô hình “Xây dựng quỹ hội, góp vốn quay vòng”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau.; nhiều CCB tự nguyện hiến đất, hiến công, đóng góp tiền của để xây dựng công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới; toàn hội đã hiến 30.200 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, sắp xếp bố trí dân cư, đồng thời hằng năm giúp 30 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững….


Mô hình trồng sâm nhóm hộ ở Hội CCB xã Trà Linh

Các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng, động viên thế hệ trẻ được các cấp hội tiến hành thường xuyên, liên tục đạt hiệu quả cao; hằng năm, nhân các ngày lễ, tết, ngày TBLS, Hội CCB từ huyện đến cơ sở chủ động tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hội viên khó khăn hơn 60 suất quà, trị giá 30 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, từ thiện 45 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ số tiền hơn 20 triệu đồng; trong đại dịch Covid-19, vận động cán bộ, hội viên đóng góp hơn 4 tấn rau, củ, quả các loại và hơn 20 triệu đồng tiền mặt giúp nhân dân các địa phương trong và ngoài tnh khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19; đóng góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch số tiền 2 triệu đồng;tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình triệu phần quà đại đoàn kết do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động gần 3 triệuđồng; toàn Hội đã xóa hơn 40 nhà tạm, dột nát của hội viên CCB; làm mới bàn giao đưa vào sử dụng 12 nhà “nghĩa tình đồng đội” bằng nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ khác nhau, qua đó thể hiện được tình người, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ, hội viên CCB.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức được 75 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 1000 lượt người tham gia, vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, như: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”... Các cấp hội trực tiếp tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”. Thông qua các hoạt động, các cấp hội đã phát hiện, phối hợp giới thiệu tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp 1.678 đoàn viên ưu tú vào Đảng; củng cố được nhiều tổ chức cơ sở Đoàn từ yếu kém lên khá và vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn thanh niên.

Trong công tác xây dựng tổ chức hội luôn được chú trọng; quán triệt và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, các cấp hội đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, đến nay toàn hội có975 hội viên;hằng năm số tổ chức hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 96%, cán bộ hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, trong đó tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 20%; có 98% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
 

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc huyện, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng. Hàng năm Hội CCB huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen năm 2004, 2007, 2009, 2015, 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen năm 2014; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen năm 2004, 2011; Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009.  

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB huyện Nam Trà My sẽ tiếp tục giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phát huy tinh thần Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII; ra sức xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích mới, luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến công sức, trí tuệ góp phần xây dựng Nam Trà My ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả bài viết: Trương Ngọc Vi - Hội CCB huyện Nam Trà My

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây